วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคพิเศษการลับมีดกรีดยาง (ตอน 2 )

    4.วัสดุในการผลัดมีดหรือสะบัดมีด (ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เรียกอะไรแต่ทางใต้เรียก
ผัดหรือผลัดนี่แหละ) ใช้เพื่อถูแรงๆ ในทิศทางที่ออกไปจากคมมีดเพื่อให้เศษ
เหล็กที่หลงเหลืออยู่บริเวณคมมีด (Micro Serrated) หลุดออกไปเหลือแต่คม
มีดที่บางจริงๆ

เศษหนังฟอกนิ่มยังไม่ได้ตัด
             จากการลับด้วยการใช้หินเนียนอ่อนแล้วก็ยังมีเศษเหล็กบางส่วนหลง
เหลืออยู่บริเวณคมมีด ซึ่งเศษเหล็กบริเวณคมมีดนี้มีส่วนทำให้เศษของเปลือก
ยางเล็กๆ ไปอุดท่อน้ำยาง ทำให้น้ำยางไหลได้ไม่ดี เราจึงต้องทำการผลัดหรือ
สะบัดมีดด้วยวัสดุเนื้อนิ่มหนาๆ เช่นผ้ายีนส์,กางเกงยีนส์เก่า,เศษหนังเนื้อนิ่ม
หรือเข็มขัดหนัง ฯลฯ แต่อยากแนะนำให้ใช้เศษหนัง เพราะที่เคยใช้มาเศษหนัง
ฟอกนิ่มจะช่วยให้เศษเหล็กที่คมมีดหลุดดีและช่วยขัดผิวของมีดให้มีความมัน
และลื่นได้ดีกว่าวัสดุอย่างอื่น อีกทั้งต้องใช้วัสดุเพื่อช่วยให้การผลัดมีดมีประสิทธิ
ภาพดียิ่งขึ้น ร่วมกับเศษหนังฟอกนิ่ม ในที่นี้ขอแนะนำยาขัดที่ใช้ในงานขัดเงา
สเตนเลส (Buffing Compounds) ซึ่งมีอยู่หลายสีด้วยกัน เช่นสีขาว,สีเทา,สีแดง
,สีน้ำตาล,สีเขียว,สีฟ้า เป็นต้น ยาขัดสีขาว,สีเทา,สีแดง,สีน้ำตาล ส่วนมากจะใช้
กับโลหะเนื้ออ่อน เช่นอลูมีเนียม,ทองเหลือง หรืองานขัดปรับผิวเบื้องต้น  ส่วน
สีเขียวและสีฟ้าจะใช้กับโลหะเนื้อแข็งเช่นสเตนเลส และจะใช้สำหรับขัดเงาให้
ผิวเป็นมันเงาใสเหมือนกระจกเงา หรืองานขัดละเอียด จากการที่ทดลองใช้งาน
มา ยาขัดสีฟ้าจะใช้ร่วมกับเศษหนังฟอกนิ่มเพื่อผลัดหรือสะบัดมีดได้ดีที่สุด จะ
ช่วยลดระยะเวลาในการลับมีดลงและความคมของมีดมีประสิทธิภาพดีมาก มี
ความคมที่ดีและคมนานกว่าการผลัดมีดด้วยหนังหรือเศษผ้าเพียงอย่างเดียว
อีกทั้งผิวของมีดมีความลื่นเรียบและมันเงาตรงส่วนคมช่วยให้การกรีดยางเบา
แรงขึ้น

ยาขัดเงาสเตนเลส (Buffing Compounds)
เข็มขัดหนังและยาขัดสีฟ้า              วิธีการใช้งานการผลัดหรือสะบัดมีดด้วยเศษหนังร่วมกับยาขัดสีฟ้านั้น
ก่อนอื่นต้องหาเศษหนังฟอกนิ่มหรือเข็มขัดหนังที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว (ถ้าเป็นเข็ม
ขัดหนังแท้ชนิดนิ่มจะดีที่สุด) นำมาตอกปลายด้านหนึ่งของเข็มขัดหรือเศษหนัง
ยึดกับเสาหรือไม้ที่ใกล้ๆ กับสถานที่ที่จะลับมีดให้แน่นอย่าให้หลุด เพราะอาจ
เกิดอันตรายจากคมของมีดได้ขณะที่กำลังทำการผลัดมีดแล้วหนังหลุดจากจุดยึด

ตอกตะปูยึดให้แน่น
         หลังจากนั้นนำก้อนยาขัดสีฟ้ามาถูกับเข็มขัดหนังหรือเศษหนังตรงด้านที่
เป็นขน (เข็มขัดหนังแท้หรือเศษหนังฟอกนิ่มจะมี 2 ด้านๆ หนึ่งจะเรียบอีกด้าน
หนึ่งจะมีขน) ถูจนยาขัดติดกับเข็มขัดหนังแรกๆ ยาขัดจะไม่ค่อยติดหนังเพราะ
หนังยังใหม่อยู่ต้องทำให้ก้อนยาขัดสีฟ้าอ่อนตัวเสียก่อน  ด้วยการใช้ไฟลนที่
ก้อนยาขัดตรงส่วนที่เราจะถูกับเข็มขัดหนังแล้วจึงนำไปถูให้ยาขัดติดกับเข็มขัด
หนังมากๆ ยิ่งมากยิ่งดี (ใช้ไปนานๆ ยาขัดจะค่อยซึมเข้าไปในหนัง) แล้วจึงจะนำ
มีดไปผลัดหรือสะบัดกับหนังนี้ได้

ยาขัดที่ยังไม่ได้ลนไฟถูกับเข็มขัดหนัง

ลนไฟซะหน่อย
ทาถู ทาถูให้เยอะๆ ในรูปยังน้อยไป 
ต้องขนาดนี้
            ส่วนมีดที่จะนำมาผลัดหรือสะบัดกับหนังนั้นหลังจากที่ลงหินเนียนแล้ว
ต้องนำมีดไปเช็ดด้วยผ้าให้แห้งสนิทเสียก่อนที่จะนำมาผลัดหรือสะบัดกับเข็มขัด
หนัง  วิธีการผลัดก็ดูจากรูปจะผลัดมีดทั้งด้านนอกและด้านในของมีด เน้นตรง
ส่วนคมให้มากๆ ผลัดหรือสะบัดให้ตรงส่วนคมของมีดถูกับหนังตรงส่วนที่เรา
ทายาขัดไว้ สะบัดให้มีดออกไปจากตัวเราและให้มีแรงกดลงที่เข็มขัดหนัง
ยิ่งแรงมากก็จะยิ่งขึ้นเงาและหมดเศษเหล็กได้เร็วขึ้น ทำแบบนี้หลายๆ ครั้งจน
กว่ารอยพับหรือเศษเหล็กที่คมมีดจะหมด 

สะบัดตามลูกศร
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3


ขั้นตอนที่ 4
           ทดสอบได้ด้วยการเอานิ้วมือลูบตรงส่วนคมลูบลงตามคมมีดนะครับอย่า
ลูบย้อนคม ก่อนผลัดหรือสะบัดมีดเราลองเอามือลูบตรงคมดูก่อนจะสังเกตุได้ว่า
มีรอยพับของเศษเหล็กตรงคมมีด ซึ่งมีดกรีดยางส่วนใหญ่เมื่อลับคมแล้วจะมีรอย
พับตรงนี้เกือบทุกเล่ม (ยกเว้นเหล็กบางชนิดที่มีความแข็งมากๆ จะไม่ค่อยมีเศษ
ตรงคมมีดนี้)  หากทดสอบด้วยการเอามือลูบตรงส่วนคมดูแล้วยังมีรอยพับหรือ
เศษเหล็กหลงเหลืออยู่ ก็ต้องทำการผลัดหรือสะบัดใหม่ด้วยการทายาขัดเพิ่มลง
ไปมากๆ แล้วสะบัดใหม่อีกหลายๆ ครั้งจนทดสอบแล้วไม่มีเศษเหล็กหรือรอยพับ
ตรงคมมีดหลงเหลืออยู่ สังเกตดูจะเห็นตรงส่วนคมมีดมีความมันเงาใสและเรียบ
ลื่นกว่าตอนที่ลับหินเนียนเสร็จแล้ว เมื่อทดสอบผ่านแล้วให้นำมีดมีผลัดหรือ
สะบัดกับหนังอีกด้านหนึ่ง (ด้านที่ไม่มียาขัดติดอยู่) เพื่อเป็นการเช็ดยาขัดออก
จากมีด

ทดสอบดูว่าหมดหรือยัง
อีกด้านนึง
ด้านนอกบ้าง
ทดสอบครบทั้งสี่ด้านแล้วถ้าไม่มีเศษเหล็กสะดุดมือก็โอเค ผ่าน
                 ยาขัดสีฟ้ามีคุณสม่บัติสำหรับใช้ขัดเงาผิวโลหะจำพวกสเตนเลสหรือ
โลหะเนื้อแข็งให้มีความเงางามและมีผิวเรียบลื่น ด้วยการผสมผง
โครเมี่ยม ออกไซด์ (chromium oxide) ขนาดเล็กมากๆ (คล้ายกับกระดาษ
ทรายเบอร์ละเอียด) และไขหรือขี้ผึ้งบางอย่าง ในยาขัดทำให้เกิดความมันเงา
และเรียบลื่นทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดสนิมกับผิวเหล็กที่ผ่านการขัดมาแล้วอีก
ด้วย  ทั้งนี้ความมันเงาของเนื้อเหล็กอาจแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดและส่วน
ผสมของเนื้อเหล็กที่นำมาทำมีดกรีดยาง แต่ในด้านความคมของมีดนั้นจะเหมือน
กัน คือสามารถเพิ่มความคมของมีดได้มากกว่าการจบการลับมีดด้วยหินเนียน
หรือผลัดด้วยผ้า อย่างเห็นได้ชัดเจน

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการใช้เทคนิคพิเศษในการลับมีดเพื่อให้ได้ความคมที่ดีเยี่ยม
หวังว่าคงทำให้เกษตรกรชาวสวนยาง ได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อพัฒนาการลับมีด
ด้วยตัวเองให้การกรีดยางของทุกท่านมีประสิทธิภาพดีที่สุด
   

5 ความคิดเห็น:

tavid กล่าวว่า...

ติดตามมาหาความรู้ครับ

v.toy กล่าวว่า...

ยินดีต้อนรับครับ

Pichai Buasi กล่าวว่า...

ความรู้ดีมากครับ

วรวุฒิ ผลบุญ กล่าวว่า...

ราคาชุดกี่บาทครับ

AIRTENT แอร์เต็นท์ กล่าวว่า...

มีจำหน่ายนะครับทั้งยาขัดไขปลาวาฬและหนังวัวอ่อน Line sidsa45 โทร 0898993927